หนังสือเสมือนจริงเรื่อง วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

                                          ความในใจผู้จัดทำ

เว็บนี้ไม่มีความประสงค์จะส่งเสริมชื่อเสียงของตัวเองหรือของผู้ใด
มีเพียงแค่แนะนำให้ท่านสาธุชนเข้าไปอ่านบทความอันมีประโยชน์
ในเชิงธรรมที่มีผู้เผยแพร่อยู่ก่อนแล้วในเว็บไซต์ต่างๆเท่านั้น

หากท่านใดมีใจเมตตาสนับสนุน
อาตมาขอเพียงช่วยประกาศบอกต่อๆกันไปให้ผู้อื่นใด้เข้าถึงเนื้อหาที่มีประโยชน์
เช่นดังที่ท่านใด้รับเพื่อที่เหล่าจิตอาสาจะใด้มีกำลังใจทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไป

                               ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมผุ้ใจบุญ
                               ขอให้มีแต่ความสุข สมปรารถนาทุกสิ่ง.

 หลวงพ่อโก้ อนาลโย   ประธานโครงการ

                        หน้าfacebookของเว็บธรรมคัดสรร


           หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระผู้มีชื่อเสียง

           ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงในหลวงอย่างไร

                                       คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

                            พระเถระผู้มีชื่อเสียงพูดถึงในหลวง


     หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระทั้งหลาย

   ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงพระนิพพานอย่างไร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

พระนิพพานจากคำพระสุปฏิปันโน

ผู้มีชื่อเสืยง 

          หากท่านอยากทราบว่าจะคิดอย่างไรในเรื่องนรกและสวรรค์

         จึงจะเป็นเหตุเป็นผลที่ตัวท่านสามารถยอมรับใด้อย่างแน่นอน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ความคิดแบบสมเหตุสมผลในเรื่องนรกและสวรรค์ 


       

  หากท่านอยากทราบว่าท่านจะทำอย่างไรถ้าคนไกล้ชิดของท่านป่วยหนัก

                                                   

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

                                                         

มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ตอบรับระบบนี้

     หากท่านอยากทราบว่าท่านจะเพิ่มศักยภาพให้กับจิตของท่านอย่างไร


พระธาตุหลวงปู่มั่น


หากท่านอยากหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ

โดยครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพเลือมใส  

  พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

       ธรรมคัดสรรโดย หลวงพ่อโก้ อนาลโย

                    คลิกที่นี่ตอนที่ 1
                    คลิกที่นี่ตอนที่ 2
                    คลิกที่นี่ตอนที่ 3
                    คลิกที่นี่ตอนที่ 4 บทสรุป

      หากท่านอยากทราบว่าคนที่สร้างตัวมาจากสองมือเปล่าๆ
      จนมีเงินหมุนเวียนนับล้านเขาไปหาวิธีการมาจากเว็บไหน

      โครงการแบ่งปันความรู้สู่ความร่ำรวยเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี


     ขอประกาศแก่ท่านสาธุชนที่มีใจเมตตาและมีความสำเร็จในชีวิตแล้ว
     หากท่านมีความประสงค์จะทำบุญร่วมกับทางเว็บ

    ขอให้นำบุ๊กมาร์กเว็บที่ให้ความรู้อันสำคัญกับท่าน
    ส่งมาลงกับทางเว็บเพื่อเผยแพร่กับบุคคลทั้งหลาย
    เพื่อให้เขาใด้รับความสำเร็จเช่นเดียวกับท่าน

      หลวงพ่อโก้ อนาลโย   ประธานโครงการ

บุ๊กมาร์กเว็บที่มีผู้ใด้บริจาคแล้า

สู่ความสำเร็จ1

http://www.thaivi.com/2010/02/390/

http://www.thaivi.com/2010/02/274/


http://www.thaivi.com/2009/10/77/

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=725