หนังสือเสมือนจริงเรื่อง วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

                                          ความในใจผู้จัดทำ

เว็บนี้ไม่มีความประสงค์จะส่งเสริมชื่อเสียงของตัวเองหรือของผู้ใด
มีเพียงแค่แนะนำให้ท่านสาธุชนเข้าไปอ่านบทความอันมีประโยชน์
ในเชิงธรรมที่มีผู้เผยแพร่อยู่ก่อนแล้วในเว็บไซต์ต่างๆเท่านั้น

หากท่านใดมีใจเมตตาสนับสนุน
อาตมาขอเพียงช่วยประกาศบอกต่อๆกันไปให้ผู้อื่นใด้เข้าถึงเนื้อหาที่มีประโยชน์
เช่นดังที่ท่านใด้รับเพื่อที่เหล่าจิตอาสาจะใด้มีกำลังใจทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไป

                               พระโก้ อนาลโย   ประธานโครงการ

                                                หน้าfacebookของเว็บ


           หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระทั้งหลาย

           ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงในหลวงอย่างไร


                                       คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

                            พระเถระผู้มีชื่อเสียงพูดถึงในหลวง


     หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระทั้งหลาย

   ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงพระนิพพานอย่างไร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

พระนิพพานจากคำพระสุปฏิปันโน

ผู้มีชื่อเสืยง
          หากท่านอยากทราบว่าจะคิดอย่างไรในเรื่องนรกและสวรรค์
         จึงจะเป็นเหตุเป็นผลที่ตัวท่านสามารถยอมรับใด้อย่างแน่นอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ความคิดแบบสมเหตุสมผลในเรื่องนรกและสวรรค์

                                    หากท่านอยากทราบว่าวันสุดท้ายในชีวิตของไอสไตน์
       ต้องการคำตอบในเรื่องใด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

สิ่งที่ไอสไตน์ค้นหาก่อนจากโลกไป
และพระพุทธเจ้าท่านแสดงในเรื่องนี้ไว้อย่างไร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หากท่านอยากทราบว่าท่านจะทำอย่างไรถ้าคนไกล้ชิดของท่านป่วยหนัก
                                                   

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

                                                         

มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ตอบรับระบบนี้
     หากท่านอยากทราบว่าท่านจะเพิ่มศักยภาพให้กับจิตของท่านอย่างไรพระธาตุหลวงปู่มั่น       หากท่านอยากทราบว่าคนที่สร้างตัวมาจากสองมือเปล่าๆ
      จนมีเงินหมุนเวียนนับล้านเขาไปหาวิธีการมาจากเว็บไหน

      โครงการแบ่งปันความรู้สู่ความร่ำรวยเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี

     ขอประกาศแก่ท่านสาธุชนที่มีใจเมตตาและมีความสำเร็จในชีวิตแล้ว
     หากท่านมีความประสงค์จะทำบุญร่วมกับทางเว็บ

    ขอให้นำบุ๊กมาร์กเว็บที่ให้ความรู้อันสำคัญกับท่าน
    ส่งมาลงกับทางเว็บเพื่อเผยแพร่กับบุคคลทั้งหลาย
    เพื่อให้เขาใด้รับความสำเร็จเช่นเดียวกับท่าน


    ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมผุ้ใจบุญ
    ขอให้มีแต่ความสุข สมปรารถนาทุกสิ่ง.

   พระโก้ อนาลโย   ประธานโครงการ

บุ๊กมาร์กเว็บที่มีผู้ใด้บริจาคแล้า

สู่ความสำเร็จ1

http://www.thaivi.com/2010/02/390/

http://www.thaivi.com/2010/02/274/


http://www.thaivi.com/2009/10/77/

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=725